Hlavní » závislost » Role přijetí při zotavení se ze závislosti na alkoholu

Role přijetí při zotavení se ze závislosti na alkoholu

závislost : Role přijetí při zotavení se ze závislosti na alkoholu
Zdá se téměř příliš jednoduché, aby to byla pravda, ale uznání, že alkoholismus je chronické onemocnění a nikoli osobní selhání, je klíčem k dosažení dlouhodobého uzdravení.

Jinými slovy, vzdát se kontroly, uvědomit si svá omezení a čelit realitě (že máte problém s alkoholem) je nejdůležitějším krokem k uzdravení.

Poté, po přijetí vaší bezmocnosti, se můžete pohnout kupředu s tím, co změníte (co je ve vaší říši kontroly).

Přijetí alkoholismu

Tato krátká pasáž o přijetí může být jedním z nejvíce citovaných pasáží v obnovovací literatuře. Je to ze 4. vydání časopisu Alcoholics Anonymous nebo The Big Book, jak je všeobecně známo.

Kapitola byla napsána Dr. Paulem Ohligerem, který zemřel v pátek 19. května 2000 v Mission Viejo v Kalifornii ve věku 83 let.

"A přijetí je odpovědí na všechny mé problémy dnes. Když jsem rozrušený, je to proto, že najdu někoho, místo, věc nebo situaci - nějakou skutečnost mého života - pro mě nepřijatelnou, a nemůžu najít žádné vyrovnanost, dokud nepřijmu tato osoba, místo, věc nebo situace jako přesně takový, jaký má být v tuto chvíli.

"Nic, v Božím světě se nic neděje omylem. Dokud nebudu schopen přijmout svůj alkoholismus, nemohu zůstat střízlivý; pokud nepřijmím život zcela za životních podmínek, nemůžu být šťastný. Musím se tolik soustředit na to, co potřebuje být ve světě změněn, co se mě ve mně a v mých postojích musí změnit. “

Emocionální (nejen logické) přijetí něčího alkoholismu je nezbytné k tomu, abychom se dobře uzdravili a zabránili relapsu.

Nepřijetí

Na druhé straně emoční nepřijetí alkoholismu, které je podporováno popíráním, vinou, bojem proti nemoci nebo únikem z nemoci, vystavuje člověka vysokému riziku relapsu, i když člověk může tuto nemoc racionálně přijmout. Mezi další známky emočního nepřijetí mohou patřit pocity hněvu nebo studu ohledně rozvoje alkoholismu. Strach a soucit jsou další dva emoce, které brání přijetí a klidu mysli.

Prostřednictvím odborného poradenství nebo terapie (buď individuální, skupinové nebo obojí) se člověk může naučit rozpoznávat tyto maladaptivní emoční strategie zvládání a odkud pocházejí (například prozkoumáním nevědomých vzpomínek z dětství). Poté může navrhnout zdravé strategie, které podporují přijetí, jako je rozvoj pozitivního myšlení.

Podpora rovesníků je také důležitou součástí přijetí.

Podle jedné studie měla účast v podpůrné skupině pro závislost na alkoholu silný vliv na to, zda člověk může dosáhnout emocionálního přijetí své závislosti na alkoholu. V téže studii mělo pozitivní přijetí také silný vliv na přijímání nemocí.

Získání přijetí léčbou

Jakmile pochopíte důležitost přijetí alkoholismu, je důležité se obrátit o pomoc, pokud jste tak již neučinili. K dispozici je řada možností léčby, které vám pomohou zotavit se z problému s alkoholem. Prvním krokem by mělo být mluvení s lékařem primární péče. On nebo ona vám může poskytnout doporučení pro léčbu a určit, zda je pro vás léčba alternativou.

Kromě léků, které vám mohou pomoci zastavit nebo snížit pití, existují i ​​behaviorální léčby, jako je kognitivně-behaviorální terapie nebo stimulační terapie. Vzhledem k tomu, že silná podpora rodiny zvyšuje šanci člověka na zdržení se, je do léčby také často integrováno manželské a rodinné poradenství.

Konečně, skupiny vzájemné podpory, jako jsou alkoholici anonymní (AA) nebo jiné 12-krokové programy, poskytují vzájemnou podporu, což může být velmi užitečné pro prevenci recidivy a udržení abstinence.

Slovo z velmi dobře

Nakonec je důležité si uvědomit, že přijetí nemoci neznamená, že se vám musí líbit, omlouvat nebo dokonce ignorovat. Co to znamená, že připouštíte svou bezmocnost a omezení - pustíte se, takže se můžete začít zotavovat a uzdravovat.

Doporučená
Zanechte Svůj Komentář