Hlavní » zdraví mozku » Periferní nervový systém

Periferní nervový systém

zdraví mozku : Periferní nervový systém
Co přesně je periferní nervový systém a jakou roli hraje v těle "> centrální nervový systém zahrnuje mozek a míchu, zatímco periferní nervový systém zahrnuje všechny nervy, které se oddělí od mozku a míchy a rozšiřují se do další části těla, včetně svalů a orgánů.Každá část systému hraje zásadní roli v tom, jak jsou informace sdělovány v celém těle.

Pojďme se dozvědět něco více o funkcích a struktuře periferního nervového systému.

Co je periferní nervový systém?

Periferní nervový systém (PNS) je rozdělení nervového systému obsahujícího všechny nervy, které leží mimo centrální nervový systém (CNS). Primární úlohou PNS je propojení CNS s orgány, končetinami a kůží. Tyto nervy sahají od centrálního nervového systému k nejvzdálenějším částem těla.

Periferní systém umožňuje mozku a míchy přijímat a odesílat informace do jiných oblastí těla, což nám umožňuje reagovat na podněty v našem prostředí.

Nervy, které tvoří periferní nervový systém, jsou ve skutečnosti axony nebo svazky axonů z neuronových buněk. V některých případech jsou tyto nervy velmi malé, ale některé nervové svazky jsou tak velké, že je snadno vidí lidské oko.

Samotný periferní nervový systém je rozdělen do dvou částí:

  • Somatický nervový systém
  • Autonomní nervový systém

Každá z těchto složek hraje rozhodující roli při fungování periferního nervového systému.

Somatický nervový systém

Somatický systém je součástí periferního nervového systému odpovědného za přenos senzorických a motorických informací do a z centrálního nervového systému. Název somatického nervového systému je odvozen od řeckého slova soma, což znamená „tělo“.

Somatický systém je zodpovědný za přenos senzorických informací i za dobrovolný pohyb. Tento systém obsahuje dva hlavní typy neuronů:

  1. Smyslové neurony (nebo aferentní neurony), které přenášejí informace z nervů do centrálního nervového systému. Právě tyto smyslové neurony nám umožňují přijímat smyslové informace a posílat je do mozku a míchy.
  2. Motorické neurony (nebo efferentní neurony), které přenášejí informace z mozku a míchy do svalových vláken v celém těle. Tyto motorické neurony nám umožňují fyzicky reagovat na podněty v prostředí.

Autonomní nervový systém

Autonomní systém je součástí periferního nervového systému, který je zodpovědný za regulaci nedobrovolných funkcí těla, jako je průtok krve, srdeční rytmus, trávení a dýchání. Jinými slovy, je to autonomní systém, který řídí aspekty těla, které obvykle nejsou pod dobrovolnou kontrolou. Tento systém umožňuje, aby tyto funkce probíhaly, aniž by bylo nutné vědomě přemýšlet o tom, co se děje.

Tento systém je dále rozdělen na dvě větve:

  1. Sympatický systém reguluje odletovou nebo bojovou reakci, která připravuje tělo na spotřebování energie a řešení potenciálních hrozeb v životním prostředí. Je-li třeba jednat, sympatický systém spustí reakci urychlením srdeční frekvence, zvýšením rychlosti dýchání, zvýšením průtoku krve do svalů, aktivací sekrece potu a rozšířením zornic. To umožňuje tělu rychle reagovat v situacích, které vyžadují okamžitou akci. V některých případech bychom se mohli vyhnout hrozbě a bojovat s ní, zatímco v jiných případech bychom mohli místo toho uprchnout z nebezpečí.
  2. Parasympatický systém pomáhá udržovat normální tělesné funkce a chrání fyzické zdroje. Jakmile hrozba pomine, tento systém zpomalí srdeční frekvenci, zpomalí dýchání, sníží průtok krve do svalů a zúží žáky. To nám umožňuje vrátit naše těla do normálního klidového stavu.
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář