Hlavní » závislost » Překonání neúspěchů ve skupinovém nastavení

Překonání neúspěchů ve skupinovém nastavení

závislost : Překonání neúspěchů ve skupinovém nastavení
Terapeutické prostředí je strukturované skupinové prostředí, ve kterém je existence skupiny klíčovou silou ve výsledku léčby. Díky kombinovaným prvkům pozitivního vzájemného tlaku, důvěry, bezpečnosti a opakování poskytuje terapeutické prostředí idealizované prostředí pro členy skupiny, aby mohli řešit své psychologické problémy. Mnoho zařízení pro rehabilitaci alkoholu a drog se spoléhá na tento typ prostředí a na skupiny na hubnutí a na ty, kteří dostávají terapii pro poruchy chování. Někteří lidé mají pocit, že v důvěryhodném terapeutickém prostředí své terapeutické skupiny jsou schopni vyzkoušet nové dovednosti zvládání, aniž by se cítili sebevědomě.

Čím více se spolu setkáme: Skupinová soudržnost

Tento termín se často používá k označení lůžkových zařízení, ve kterých se klienti učí zdravým vzorcům života prostřednictvím neustálého vystavování se vzorům rolí a přísným očekáváním, ale terapeutické prostředí může být vyvinuto také u ambulantní skupiny, jako je tomu v případě alkoholiků Anonymous, kteří spoléhá na účastníky, aby chodili na pravidelně naplánovaná setkání. Cílem je podporovat soudržnost a soudržnost skupin. Bez pravidelných interakcí se pozitivní vzájemný tlak, důvěra a opakování, na které tato technika spoléhá, ​​se nemůže správně rozvíjet.

Velká 4: Podpora, struktura, opakování a důsledná očekávání

Klíčem k úspěšnému terapeutickému prostředí jsou podpora, struktura, opakování a důsledná očekávání. Role terapeuta při vývoji terapeutického prostředí je proto komplikovaná a velmi důležitá. Musí sloužit jako vzor a praktikovat chování, která se od skupiny očekávají. Musí skupině usnadnit vypracování seznamu pravidel a očekávání a řešení přestupků, aniž by narazila na autoritu. Terapeut by měl vést skupinu k samosprávě, aniž by přirozeným vůdcům umožnil zastínění účasti přirozených následovníků.

Důležitost zranitelnosti

Ačkoli to vyžaduje určitý čas, úspěšné terapeutické prostředí je bezpečným a důvěryhodným prostředím. Členové skupiny mohou volně experimentovat se změnami chování a diskutovat o hlubokých tajemstvích bez strachu z úsudku nebo odvety. Členové jsou také vystaveni boji ostatních. To může budovat empatii a porozumění, omezit pocit osamění a pomoci podnítit nové nápady, jak lidé zvládají své vlastní potíže.

Výzvy pro terapeutické prostředí

Ať už je léčba krátkodobá, měsíc nebo méně, nebo dlouhodobá, až 12 měsíců, existují pro tento typ strukturované skupiny pro léčbu výzvy. Pokračující účast ve skupině je někdy nezbytnou součástí udržování zisků dosažených ve skupinovém prostředí. Když končí nastavení skupiny, mnoho pacientů má významné překážky v důsledku ztráty podpory, struktury a známosti ostatních členů skupiny. Je důležité, aby tento typ terapie učil jednotlivé copingové mechanismy ve skupinovém nastavení tak, aby přechod na sebeobsluhu nebo individuální agenturu sledoval léčebné techniky používané ve skupině, když skupinové nastavení není k dispozici.

Někteří lidé zabezpečují kamaráda ze skupiny, aby zůstali v kontaktu, aby jim pomohli vyrovnat se s vlastní osobní svobodou po změně nastavení skupinové terapie. Někteří se také potýkají s tím, že se stanou „velkým bratrem nebo sestrou“ ve skupině, když někteří členové skupiny odejdou. Tyto výzvy pro terapeutické prostředí lze překonat pomocí předvídání a řádné přípravy pro lékaře i pacienty.

Doporučená
Zanechte Svůj Komentář