Hlavní » závislost » Jak jsou stanoveny nízké skóre IQ

Jak jsou stanoveny nízké skóre IQ

závislost : Jak jsou stanoveny nízké skóre IQ
I když často slyšíme hodně řeči o skóre vysokého a nízkého inteligenčního kvocientu (IQ), mnoho lidí si není úplně jistých, co tato označení skutečně znamenají.

Definice nízkého skóre IQ

IQ skóre 70 nebo méně je považováno za nízké skóre. U většiny standardizovaných testů inteligence je průměrné skóre nastaveno na 100. Všechno nad 140 je považováno za vysoké nebo geniální. Přibližně 68 procent všech lidí skóre někde mezi 85 a 115, rozmezí do 15 bodů od průměru.

Co to znamená mít skóre 70 nebo méně ">

Dnes však skóre IQ není používáno k diagnostice mentálního postižení. Místo toho kritéria diagnózy zahrnují IQ 70 nebo méně, důkaz, že tato kognitivní omezení existovala před věkem 18 let, závažná omezení v oblastech, jako je učení a odůvodnění, a závažná omezení v adaptivních oblastech, jako jsou komunikační a svépomocné dovednosti Duševní postižení je nejčastějším typem vývojové poruchy a postihuje přibližně 0, 05 až 1, 55 procent všech lidí.

Klasifikace nízkých skóre IQ

Skóre pod 85 jsou často klasifikována následujícím způsobem:

  • 1 až 24 - hluboké mentální postižení
  • 25 až 39 - Těžké mentální postižení
  • 40 až 54 - Mírné mentální postižení
  • 55 až 69 - mírné mentální postižení
  • 70 až 79 - Hraniční mentální postižení
  • 80 až 89 - nízký průměr

Historie Low IQ

Kvocient inteligence je skóre odvozené od standardizovaného testu určeného k měření inteligence. Testy IQ se formálně objevily na počátku 20. století zavedením testu Binet-Simon, který byl později revidován a stal se známým jako Stanford-Binet. Binet vyvinul svůj počáteční test, který měl pomoci francouzské vládě identifikovat studenty s kognitivními poruchami, kteří potřebovali další pomoc ve škole.

IQ testy se ukázaly být velmi populární jak v psychologii, tak u široké veřejnosti, ale stále existuje spousta kontroverzí ohledně toho, co přesně IQ testy měří a jak přesné jsou.

Starší koncepce nízkého IQ se zaměřovaly čistě na kognitivní schopnosti, ale modernější přístupy také zdůrazňují, jak dobře jednotlivec funguje mentálně a v oblastech každodenního života. Jedinci s IQ skóre pod 70 mohou být diagnostikováni s mentálním postižením, pokud také trpí poruchami v jedné adaptivní doméně. Mezi příklady takového adaptivního chování patří schopnost pečovat o sebe a schopnost komunikovat a interagovat s ostatními lidmi.

Termín „mentální retardace“ byl dříve používán k popisu jedinců s diagnostikovaným nízkým IQ, ale tento termín je nyní považován za urážku a byl do značné míry nahrazen termínem „porucha intelektuálního vývoje“ nebo „mentální postižení“. se stále používá v některých nastaveních, včetně některých diagnostických kódů, a pro účely pojištění.

Běžné příčiny mentálního postižení

Mezi nejčastější příčiny mentálního postižení patří:

  • Genetické podmínky, jako je Downův syndrom
  • Problémy během těhotenství, které ovlivňují vývoj mozku, jako je užívání drog a alkoholu
  • Problémy s prací a dodávkou, jako je nedostatek kyslíku při narození
  • Zranění, jako je trauma hlavy a nemoci, jako je meningitida a záchvaty
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář