Hlavní » závislost » Zvládání strachu ze žen

Zvládání strachu ze žen

závislost : Zvládání strachu ze žen
Gynofobie je definována jako intenzivní a iracionální strach ze žen. Může být charakterizována jako forma specifické fobie.

Specifické fobie, jako je gynofobie, zahrnují strach, který je zaměřen na konkrétní spouštěcí objekt nebo situaci, což v tomto případě jsou ženy. Strach, že lidé prožívají, je zdaleka nepřiměřený skutečnému nebezpečí, kterému čelí, a lidé s touto fobií si uvědomují, že jejich úzkost je příliš vysoká. Pochopení, že strach je iracionální, však nebrání lidem, aby se cítili velmi úzkostně a dokonce zpanikařeni.

Gynofobie by však neměla být zaměňována s misogynem nebo mužským šovinismem. Tam, kde gynofobie zahrnuje reakci strachu, misogynie a šovinismus zahrnují předsudky, nenávist, objektivizaci a pohrdání ženami.

Gynofobie není rozpoznávána jako porucha DSM-5, ale mohla by potenciálně spadat pod diagnostická kritéria pro specifické fobie.

Co je DSM-5 ">

Příčiny, spouštěče a rizikové faktory

Stejně jako jiné specifické fobie mohou při vývoji gynofobie hrát roli genetické i environmentální faktory. Přesné příčiny takových fóbií nejsou dobře známy, ačkoli některé výzkumy naznačují, že zděděné faktory mohou hrát alespoň nějakou roli. Studie zjistily, že dvojčata vychovaná odděleně mají vyšší než průměrné množství fóbie. Lidé také častěji vyvinou fobii, pokud mají blízké příbuzné s fobiemi.

Zatímco genetické a rodinné faktory představují zvýšené riziko, gynofobie je také pravděpodobně silně ovlivněna prostředím a zkušenostmi. Negativní nebo traumatické zážitky týkající se žen často hrají při vzniku této fobie největší roli. Například duševní, fyzické nebo sexuální zneužívání žen, které může vést k pocitu strachu nebo úzkosti z okolí žen.

Mezi další rizikové faktory patří:

  • Věk: děti bývají náchylnější k vývoji fóbií obecně
  • S další úzkostnou poruchou nebo fóbií
  • Negativnější nebo citlivější osobnost

Příznaky a příznaky

Některé z příznaků, které se mohou u osoby s gynofobií objevit:

  • Přetrvávající, přehnaný a ohromující strach z toho, že jsou kolem nebo přemýšlejí o ženách
  • Vyhýbání se ženám nebo společenské situace, kdy mohou být ženy přítomny
  • Fyzické příznaky, jako je pocení, rychlý srdeční rytmus, potíže s dýcháním, třes, nevolnost nebo chvění v reakci na ženy
  • Problémy s každodenním životem nebo normální fungování v důsledku tohoto strachu ze žen

Diagnóza

Protože tento strach není uznávanou duševní poruchou, psycholog nebo lékař formálně diagnostikuje jednotlivce, který má gynofobii. Místo toho budou vyhodnoceny symptomy jedince a mohou být diagnostikovány jako příznaky jiného typu, jako je konkrétní fobie nebo sociální úzkost.

Autotesty na gynofobii obvykle zahrnují autokontrolu příznaků fobie.

Pokud máte pocit, že tyto příznaky narušují váš život, vztahy a normální fungování, měli byste zvážit návštěvu lékaře nebo odborníka na duševní zdraví, abyste prodiskutovali své možnosti léčby.

Co je to konkrétní fobie?

Léčba

Pro léčbu gynofobie neexistuje žádný specifický léčebný protokol, proto váš lékař vydá doporučení na základě vašich symptomů a diagnózy. Pro specifické fobie jsou obvykle doporučovaným přístupem behaviorální léčby. To může zahrnovat použití kognitivně-behaviorální terapie, která řeší základní myšlenkové vzorce, které přispívají k fobickým reakcím.

Expoziční terapie je jednou z nejúčinnějších ošetření specifických fóbií. V tomto případě by mohlo být vynaloženo úsilí, aby se pacientce pomohlo porozumět některé základní dynamice vedoucí ke strachu ze žen. Osoba s gynofobií by byla postupně více a více vystavena ženám, dokud nebudou pocity strachu zmírněny nebo odstraněny. Tento proces by obvykle začínal pohledem na obrázky žen, zatímco cvičil relaxační techniky, které pomáhají zmírnit příznaky úzkosti. Tento proces by pokračoval krok za krokem a pokračoval v sledování videí o ženách a nakonec v místech, kde jsou ženy přítomny.

Komplikace

Jednou z nejnaléhavějších komplikací spojených s gynofobií je možnost, že příznaky mohou být tak závažné, že vedou k záchvatu paniky. Tyto útoky často zahrnují extrémní pocity strachu doprovázené závodním tlukotem srdce, potíže s dýcháním, pocení, zimnicí, pocit mimo kontrolu, bolest na hrudi a dokonce i pocit, že smrt je bezprostřední.

Příznaky gynofobie mohou také vést k sociální izolaci a sloužit jako bariéra léčby. Lidé se budou nejen vyhýbat sociálním situacím, ve kterých mohou být ženy přítomny, ale mohou se také vyhnout lékařské léčbě ze stejných důvodů.

Prognóza a prevence

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se účinnosti léčby gynofobie, ale dlouhodobá prognóza může být podobná jako u jiných fóbií. Výzkum ukázal, že ošetření založené na expozici mohou být zvláště účinné při léčbě specifických fobií, jako je gynofobie. Všechny formy tohoto ošetření jsou lepší než žádné ošetření, ale bylo zjištěno, že expozice in vivo (nebo skutečného života) je účinnější než představitelné expozice ve většině případů.

I když je těžké kontrolovat osobní zkušenosti, které by mohly přispět k takovým fobiím, léčba po traumatu může pomoci při prevenci gynofobie. Děti, které byly zapojeny do obtížných zkušeností, by poté měly dostat náležitou péči a radu, aby se zajistilo, že přetrvávající obavy nevystoupí do fobie. Rodiče mohou také pomoci modelovat vhodná chování a reakce na strašné situace tím, že se starostí vypořádají zdravým a rozumným způsobem. To může pomoci zajistit, aby se fobie, jako je gynofobie, nevyvíjely v důsledku observačního učení.

Tipy pro zvládnutí

Gynofobie může být zvláště narušující život člověka, protože často vede k vyhýbání se chování a sociální izolaci. Pokud máte podezření, že byste mohli mít tento strach ze žen, existují věci, které můžete udělat, abyste si poradili a našli úlevu.

  • Procvičte si relaxační techniky. Strategie, jako je hluboké dýchání a progresivní svalová relaxace, mohou pomoci uklidnit příznaky strachu. Čím více budete tyto techniky praktikovat, tím snazší bude zůstat v klidu, když jste v situaci vyvolávající strach.
  • Požádat o pomoc. Čím dříve budete hledat léčbu u zdravotnického nebo duševního zdraví, tím je méně pravděpodobné, že budete mít negativní dopady na různé oblasti vašeho života. Váš lékař může doporučit další léčbu, která může zahrnovat psychoterapii, expoziční terapii nebo dokonce léky ke kontrole příznaků těžké úzkosti.

Nejdůležitější je, že zotavení z gynofobie je proces, který bude vyžadovat čas. Mít podpůrný systém, hledat vhodnou léčbu a být trpělivý sám se sebou může zajistit, že podnikáte kroky k překonání strachu.

Promluvte si se svým lékařem o svých možnostech nebo použijte vyhledávač psychologů nabízený Americkou psychologickou asociací k vyhledání služeb duševního zdraví ve vaší oblasti.

Možnosti léčby fobií
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář