Hlavní » základy
Proč lidé věří v konspirační teorie
Proč lidé věří v konspirační teorie

V posledních letech roste zájem o to, proč lidé věří v konspirační teorie. Nedávné kontroverzní příklady takových teorií zahrnují víru, že teroristické útoky a hromadné střelby byly představeny událostmi organizovanými americkou vládou. Mezi další příklady patří přesvědčení, že farmaceutický průmysl úmyslně šíří nemoci nebo že vakcíny způsobují nemoc spíše než jim zabránit. I když by se mohlo zdát, že tyto víry jsou vzácné ne

Číst Dál»Příčiny a léčba poruchy reaktivního připojení
Příčiny a léčba poruchy reaktivního připojení

Děti se spojují s dospělými, kteří jim poskytují důslednou a milující péči. Poznávají dospělé, kteří je chrání, a uklidňují je, když se cítí stresovaní. Ve většině případů vyvíjejí zdravé připoutání k jejich primárním pečovatelům, jako jsou jejich rodiče, poskytovatelé péče o děti nebo možná prarodič, který je velmi zapojen. Ale někdy se děti snaží utvářet zdravé vztahy se

Číst Dál»Charakteristika duševního zdraví
Charakteristika duševního zdraví

Definovat duševní choroby bylo vždy snazší než definovat duševní zdraví. Ve Spojených státech je americkou psychiatrickou asociací tradičně organizace definující duševní poruchy (počínaje již v roce 1917, kdy byla známa jako Asociace lékařských superintendantů amerických ústavů duševně chorých). V poslední době mnozí uznali,

Číst Dál»Jak se stát informovaným spotřebitelem výzkumu psychologie
Jak se stát informovaným spotřebitelem výzkumu psychologie

Ať už si to uvědomujete nebo ne, pravděpodobně jste v určitém okamžiku byli spotřebitelem psychologického výzkumu. Téměř každý den jsou nové zprávy o nálezech nejnovějších psychologických studií vysílány v televizi, tištěny v novinách, sdíleny na sociálních médiích nebo senzacionalizovány v talk show. Stačí si vybrat jakýkoli populárn

Číst Dál»Jak funguje Placebo efekt v psychologii
Jak funguje Placebo efekt v psychologii

Mysl může mít silný vliv na tělo a v některých případech může dokonce pomoci tělu léčit. Mysl vás někdy může přimět k tomu, abyste věřili, že falešná léčba má skutečné terapeutické výsledky, jev známý jako placebo efekt. V některých případech mohou tato místa mít dostatečně silný vliv, aby napodobila účinky skutečného lékařského ošetření. Účinek placeba je však mnohem víc než jen pozitivní

Číst Dál»Jak funguje redukce v psychologii?
Jak funguje redukce v psychologii?

Redukce je psychologická teorie zaměřená na redukci komplexních jevů na jejich nejzákladnější části. Často je v kontrastu s holismem, který se zaměřuje na pohled na věci jako celek. Účelem redukcionismu je zjednodušit psychologické události a procesy tím, že se podíváme na jejich nejmenší prvky, čímž „zredukujeme“ něco nejsložitějšího na nejjednodušší. Tyto dva přístupy jsou často postaveny pr

Číst Dál»Co je Gestalt psychologie?
Co je Gestalt psychologie?

Gestalt psychologie je škola myšlení, která se dívá na lidskou mysl a chování jako celek. Při pokusu o pochopení světa kolem nás Gestaltská psychologie naznačuje, že se nezaměřujeme pouze na každou malou součást. Místo toho má naše mysl tendenci vnímat objekty jako součást většího celku a jako prvky složitějších systémů. Tato škola psychologie hrála hlav

Číst Dál»Přehled psychologie
Přehled psychologie

Psychologie je široké pole, které zahrnuje studium lidského myšlení, chování, vývoje, osobnosti, emocí, motivace a dalších. Získání bohatšího a hlubšího porozumění psychologii může lidem pomoci pochopit jejich vlastní činy a lépe porozumět ostatním. Co je psychologie "> Psychologie je studium mysli a chování. Výzkum v psychologii se snaž

Číst Dál»8 Základní psychologická fakta, která potřebujete znát
8 Základní psychologická fakta, která potřebujete znát

Psychologie je pro mnoho lidí zdrojem fascinace az dobrého důvodu. Tím, že se lidé dozví více o základech lidské mysli a chování, dokážou lépe porozumět sobě i ostatním. Psychologové také hrají zásadní roli ve zdravotnickém systému tím, že pomáhají jednotlivcům, kteří mají problémy s duševním zdravím, provádějí psychoterapii, zkoumají různé možnosti léčby a učí pacienty, jak účinně zvládat své příznaky. Pro některé lidi je zájem o psychologii podporován to

Číst Dál»Jak experimentální psychologie studuje chování
Jak experimentální psychologie studuje chování

Jaké faktory ovlivňují chování a myšlenky lidí "> Přehled Proč lidé dělají věci, které dělají? Jaké faktory ovlivňují vývoj osobnosti? A jak naše chování a zkušenosti formují naši postavu? Toto je jen několik otázek, které psychologové zkoumají, a experimentální metody umožňují vědcům vytvářet a empiricky testovat hypotézy. Studiem takových otázek mohou vědci tak

Číst Dál»Jak se aplikovaný výzkum používá v psychologii
Jak se aplikovaný výzkum používá v psychologii

Aplikovaný výzkum znamená vědecké studium a výzkum, který se snaží řešit praktické problémy. Tento typ výzkumu hraje důležitou roli při řešení každodenních problémů, které mají často dopad na život, práci, zdraví a celkovou pohodu. Aplikovaný výzkum se používá k nalezení řešení každodenních problémů, léčbě nemocí a vývoji inovativních technologií. Aplikovaný výzkum provádí mnoho různých typů psy

Číst Dál»Americká psychologická asociace v USA
Americká psychologická asociace v USA

Americká psychologická asociace (APA) je největší profesionální a vědecká organizace psychologů ve Spojených státech. APA sídlí ve Washingtonu, DC a má více než 130 000 členů. Členství v APA není omezeno na vědce nebo kliniky; zahrnuje také pedagogy a studenty psychologie. Co dělá americká psychologická asociace "> Jakou roli tedy hraje Americká psychologická asociace? Jak APA přispívá do oblasti

Číst Dál»Přehled psychologie pro začátečníky
Přehled psychologie pro začátečníky

Psychologie je studium lidské mysli a chování. Zatímco zkoumání těchto dvou předmětů se datuje tisíce let, formální věda psychologie je ve skutečnosti docela mladá. Během pozdních 1800s, Wilhelm Wundt vytvořil první experimentální laboratoř oddanou studijní psychologii, oficiálně označovat začátek psychologie jako disciplína oddělená od filozofie a fyziologie. Pokud jste nováčkem studia psy

Číst Dál»Co se stane vašemu tělu, když přemýšlíte?
Co se stane vašemu tělu, když přemýšlíte?

Co se stane vašemu tělu, když přemýšlíte? Možná si myslíte, že je to jednoduchá otázka, na kterou byste měli odpovědět: myšlenka jsou pouhá slova v mozku, která způsobují, že něco děláte, že? Ve skutečnosti tato otázka sužovala vědce po celá desetiletí a přesná odpověď je stále něco, co je předmětem výzkumu. Z tohoto důvodu to není něco, co lze ja

Číst Dál»Faktory, které vedou k agrese
Faktory, které vedou k agrese

V psychologii se termín agrese týká řady chování, které mohou vést k fyzickému i psychickému poškození sebe, druhých nebo objektů v životním prostředí. Tento druh chování se zaměřuje na újmu jiné osobě, ať už fyzicky nebo mentálně. Může to být příznak základní duševní poruchy, poruchy užívání návykových látek nebo lékařské poruchy. Formy agrese Agrese může mít různé formy, včet

Číst Dál»Role katarze v psychologii
Role katarze v psychologii

Katarze je emoční uvolnění. Podle psychoanalytické teorie je toto emoční uvolnění spojeno s potřebou zmírnit nevědomé konflikty. Například prožívání stresu nad situací související s prací může způsobit pocity frustrace a napětí. Namísto nevhodného odvětrání těchto pocitů může jednotlivec místo toho tyto pocity uvolnit jiným způsobem, například prostřednictvím fyzické aktivity nebo jiné aktivity zmírňující stres. Význam katarze Samotný pojem pochází z řecké kat

Číst Dál»Kůže Skinner nebo Komora pro kondicionování
Kůže Skinner nebo Komora pro kondicionování

Skinnerova krabice, také známá komora pro kondicionování, je uzavřené zařízení, které obsahuje tyč nebo klíč, který může zvíře stisknout nebo manipulovat, aby získalo jídlo nebo vodu jako druh vyztužení. Tato krabička, vyvinutá společností BF Skinner, měla také zařízení, které zaznamenávalo každou odpověď poskytnutou zvířetem, jakož i jedinečný rozvrh zesílení, kterému bylo zvíře přiděleno. Skinner byl inspirován k vytvoření své operační

Číst Dál»Vytváření dobré hypotézy pro vědecký výzkum
Vytváření dobré hypotézy pro vědecký výzkum

Hypotéza je předběžný údaj o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. Jedná se o konkrétní, testovatelnou předpověď o tom, co ve studii očekáváte. Například studie navržená tak, aby se zabývala vztahem mezi nedostatkem spánku a výkonem testu, může mít hypotézu, která uvádí: „Tato studie je navržena tak, aby posoudila hypotézu, že lidé trpící nedostatkem spánku budou mít na testu horší výsledky než jednotlivci, kteří nespí. zbaven. “ Podívejme se blíže na to, jak se ve vě

Číst Dál»Druhy rušení v psychologii
Druhy rušení v psychologii

Interference je jedna teorie, která vysvětluje, jak a proč k zapomínání dochází v dlouhodobé paměti. Interference je jev paměti, ve kterém některé vzpomínky narušují získávání dalších vzpomínek. V zásadě dochází k rušení, když některé informace ztěžují vyvolání podobného materiálu. Podobné vzpomínky soutěží, což způsobu

Číst Dál»Důležitost odolnosti
Důležitost odolnosti

Odolnost dává lidem psychologickou sílu vyrovnat se se stresem a utrpením. Je to mentální rezervoár síly, který jsou lidé schopni volat v době, kdy je potřebují nést, aniž by se rozpadli. Psychologové se domnívají, že odolní jedinci dokážou lépe zvládnout takovou protivenství a po katastrofě obnovit svůj život. Řešení změn nebo ztrát je

základy